Amatörradio

Notiser om amatörradio

Radio Amateur’s Sub-9 kHz VLF Signal Detected Across the Atlantic

How low can you go? A signal on 8.971 kHz has spanned the Atlantic, from North Carolina to the UK. Running on the order of 150 µW effective radiated power, very low frequency (VLF) experimenter Dex McIntyre, W4DEX, transmitted signals on June 2 and 3 that were detected by Paul Nicholson, an SWL in the UK. Earlier this year, Nicholson detected McIntyre's WH2XBA/4 Experimental Service VLF signal on 29.501 kHz. McIntyre needed no FCC license to transmit on 8.971 kHz, since the Commission has not designated any allocations below 9 kHz — dubbed “the Dreamers’ Band.”

På onsdag, den 11 juni, flyttar SSA:s webbplats till www.ssa.se

Under onsdagen den 11 juni kommer SSA:s nya web-plats att flyttas till adressen www.ssa.se

Vissa störningar kan i och med detta uppstå, vilket vi ber om förståelse för. Den tillfälliga adress, som vi använt fram till nu, försvinner.

http://www.ssa.se/dev/pa-onsdag-den-11-juni-flyttar-ssas-webbplats-till-...

Amateur Radio Newsline Report 1921 JUNE 6 2014

Ham radio helps recover an abandoned satellite
Morse stations claim operation from a non nation
Spain’s King Juan Carlos EA0JC abdicates his throne
Alberta Canada repeaters to begin retransmitting emergency alerts
Kids Day is coming on June 21st - learn how to take part

http://www.arnewsline.org/storage/audio/nsln1921.mp3

Rib Farliga ämnen i fri webbversion

Rib Farliga ämnen är en databas med information om farliga kemikalier och andra produkter som klassificeras somfarligt gods.

Tidigare fanns databasen bara tillgänglig som en del i installationen av Rib Programpaket, men nu finns den tillgänglig för alla på webben, utan krav på abonnemang.
Informationen I Rib Farliga ämnen utgörs bland annat av fysikaliska data som kokpunkt, smältpunkt, ångtryck, brännbarhetsområde med mera.

Ham Radio Satellites on the Horizon

In this brief presentation from the AMSAT Forum at the 2014 Dayton Hamvention, Drew Glasbrenner, KO4MA and AMSAT VP Operations, summarizes six operational amateur satellites and another dozen satellites that will become available or will launch soon

http://www.southgatearc.org/news/2014/june/ham%20radio_satellites_on_the...

Distriktmöte SM5 i Gimo

Vi fick en förfrågan från DL5 Morgan Lorin om vi kunde arrangera ett distriktsmöte här ute i den östra delen av Uppland.

Nu har vi jobbat med detta och mötet är bestämt till lördagen den 14 juni kl. 10.00 i Kvarnen, Gimo.

Utöver mötesförhandlingar så blir det bl. a. föredrag av Rolf/SM5HP över ämnet "Amatörradio i störd miljö".

http://www.sk5ro.se/

Amateur Radio Group Plans Demonstration

The Candelwood Amateur Radio Association will set up a field day site to demonstrate emergency communications capabilities from noon Saturday, June 28 to noon Sunday, June 29 at Putnam Memorial State Park at the intersection of Routes 58 and 107.

Every year, hamradio operators conduct nationwide field day exercises to better prepare for disasters and civil emergencies.

During field day, experienced operators test their emergency skills by setting up voice and digital radio stations at remote locations.

Ready for disaster

Big things come in small packages, and in Delta County one trailer being assembled by volunteer ham radio operators could save lives.

"During disasters ham radio people are out there all over the place working with communications," said Mark Seymour, project manager and ARES/RACES coordinator with the Delta County Amateur Radio Society.

http://www.dailypress.net/page/content.detail/id/547780/Ready-for-disast...

Amateur Radio Newsline Report 1920 May 30 2014

international cooperation an amateur radio satellite development
Ukrainian ham radio society says that the Crimea should remain theirs for DXCC
Special AM nets will mark the 70th anniversary of D-Day
KickSat re-enters the Earths atmosphere without releasing its Sprite picosats
A final wrap-up on Hamvention 2014 by AE5DW and K7JA

http://www.arnewsline.org/storage/audio/nsln1920.mp3

Reviderade provfrågor för amatörradiocertifikat

PTS har tagit fram en ny provfrågebank för certifiering av radioamatörer. Det finns nu även möjlighet att öva på provfrågorna via en e-tjänst på PTS webbplats.

I samband med att Lagen om elektronisk kommunikation förändrades vid halvårsskiftet 2011, fick Post- och telestyrelsen (PTS) åter utpekat ansvar bl.a. för certifiering av radioamatörer och också möjlighet att delegera delar av uppgifterna till "fysiska eller juridiska personer".

Sidor

Subscribe to RSS - Amatörradio