Amatörradio

Notiser om amatörradio

Amateur Radio Newsline Report 1936 September 19 2014

Qatar will include ham radio in an upcoming 2016 geosat launch
More information on the restructuring of the UK ham radio rules
Philippine hams once again respond as a typhoon makes landfall
W5KUB announces live coverage of the K6H operating event
Soon to be space traveler Sarah Brightman starts training in January

http://www.arnewsline.org/storage/audio/nsln1936.mp3

pointwin.exe ?

Heter en fil som (i mitt fall) blir installerad när man hämtar gratis programvara (itshfbc) för att beräkna vågutbredning på kortvåg.

Det är möjligt att filen är ofarlig för PCn när man skapar den på detta sätt, men anti-virus-programmet "F-Secure" varnar för att ha den kvar. Jag har därför suddat filen på min PC.

Ofta tycks en fil med namnet "pointwin.exe" innehålla en trojan, enligt F-Secure.

Amateur Radio Newsline Report 1935 September 12 2014

Canada will proposes world-wide 60 meter ham radio allocation
China announces a Lunar circling mission carrying amateur radio
Slow Scan television is back on the air from the ISS
FCC announces increase in the cost of a United States vanity callsign
New Zealand hams to celebrate a major ham radio historical event

http://www.arnewsline.org/storage/audio/nsln1935.mp3

Updating the Amateur Radio Licence

The current form of the amateur licence has been around for several years and Ofcom is keen to ensure that it continues to meet its regulatory needs.

A consultation paper entitled Updating the Amateur Radio Licence (35-page, 264KB PDF) has now been issued, and all amateurs are encouraged to read it carefully and respond to Ofcom by 20 October.

http://rsgb.org/main/blog/news/gb2rs/headlines/2014/09/12/updating-amate...

LTE test transmissions in ham radio 2.3 GHz band

The RSGB reports that Ofcom have advised that there are expected to be LTE test transmissions over the next few months in the 13 cms/2.3 GHz band

The tests will be in the central London area and will be up to 38dBW erp. If licensed Radio Amateurs should become aware of unusual transmissions, they are asked to bear this in mind.

http://www.southgatearc.org/news/2014/september/lte_test_transmissions_i...

Nu pågår årets DX-möte i Karlsborg

Årets DX-Möte i Karlsborg rullade igång nu på förmiddagen (lördag 6 september). Kjell Nerlich SM6CTQ, ordförande i Lake Wettern DX Group, LWDXG, konstaterade i sin hälsning till de 100-talet besökarna, att årets DX-möte ser ut/riskerar att bli det sista i ordningen. Det första DX-mötet genomfördes 1978. Från början hölls de varje år, senare vartannat.

http://www.ssa.se/nu-pagar-arets-dx-mote-i-karlsborg/

Sidor

Subscribe to RSS - Amatörradio