Amatörradio

Notiser om amatörradio

Amateur Radio Volunteers in Nepal, India Continue to Aid Earthquake Response

As the death toll climbs in the wake of the devastating magnitude 7.9 earthquake in Nepal, rescue and recovery work is continuing, and Amateur Radio volunteers have been a part of it. The earthquake — said to be the worst in Nepal in 80 years — hit an area between the capital city of Kathmandu and the city of Pokhara. An emergency net had been running around the clock on 20 meters with Jayu Bhide, VU2JAU, as net control station and other stations in India participating. Bhide is the Amateur Radio Society of India National Coordinator for Disaster Communication

Håll Nepals nödfrekvenser fria från all annan trafik

Håll nödfrekvenserna, som används i jordbävningsområdet i Nepal, fria från all annan trafik. Utöver de ovan angivna frekvenserna används även 14.215 MHz för nödtrafik. Redaktionen har uppmanats av någon läsare att ”ta bort” 14.210 och 14.310 från förteckningen ovan, eftersom de enligt läsaren inte skulle användas för nödtrafik. Frekvensen 14.210 MHz har använts i den nu aktuella nödtrafiken. Att en frekvens finns upptagen på sammanställningen betyder inte att den skulle användas hela tiden, men väl att den finns tillgänglig.

Amateur Radio in Play in Aftermath of Nepal Earthquake

At least one HF net is reported to be handling emergency and relief-related traffic in the wake of a devastating and deadly earthquake in Central Nepal. The magnitude 7.9 quake on April 25 caused landslides on Mount Everest during the climbing season, killing an unknown number of mountaineers and stranding others. A strong aftershock hit April 26. So far, some 2200 people are reported dead. The earthquake hit an area between the capital city of Kathmandu and the city of Pokhara.

NYTT - Ny signal resten av 2015

I år är det 80 år sedan 150 kW-sändaren togs i bruk (del) 1935. Det firar vi med specialsignalen SC80SM där SM som vanligt står för "Stockholm-Motala". Det är fritt fram att köra med signalen under förutsättning att loggar lämnas eller skickas med epost till Kent SM5ELV sc80sm@sk5sm.se som är QSL-ansvarig för specialsignalen SC80SM. Räkna med pileups!

http://www.sk5sm.se/

Opportunity to connect with the first high altitude cross band amateur radio FM Repeater

Radio Amateurs of Canada (RAC) members in Manitoba are supporting High School ballon projects. The following announcement describes a balloon launch scheduled for Friday April 24.

Radio amateurs are invited to use the cross band amateur repeater that will be flown. Additional information available at:

Shaftesbury Overhead Amateur Repeater 1 (SOAR-1) Pre-flight Announcement to the Radio Amateur Community

or by visiting

http://shsballoonproject.pbworks.com/

Årets världsradiokonferens med ITU avgör om radioamatörerna får 5 MHz

Ska 5-MHzbandet öpnas för radioamatörerna?

5 MHz är, som väldigt många kortvågsoperatörer vet, ett mycket användbart frekvensområde. Det är inte lika känsligt för D-skiktsdämpning som 80 meter, det ger inte lika lika långa skipzoner som 40. Det är vanligtvis perfekt för ganska korta till halvlånga förbindelser.

Frågan om hur det går med amatörradio på 5 MHz avgörs senare i år vid ITU-konferensen av World Radio Conference 2015.

http://www.ssa.se/

New award scheme for portable operators

he Amateur Radio Portable Operators Club (ARPOC) unveils a new award scheme that encourages operators to get out and about.

Spring has arrived, and the Amateur Radio Portable Operators Club has launched a fun and exciting award scheme that’s been designed to encourage its members to take full advantage of their radio equipment.

Sidor

Subscribe to RSS - Amatörradio