Securitas kommer före Räddningstjänst

I ett unikt räddningsavtal har man i Kinda kommun gjort upp om att Securitas' väktare ska få samtliga larm som kommer in till räddningstjänsten, rapporterar Kindaposten. Kinda har tecknat ett ettårigt avtal med Securitas, för att därefter utvärdera resultatet.

Avtalet innebär endast att bevakningsföretaget kan komma först till platsen, räddningstjänsten kommer även i fortsättningen att åka på varje larm. Ett liknande avtal har provats i Södertälje. Väktarbilarna har utrustats med hjärtstartare och brandsläckare.

Hela huvudstaden slås ut av några centimeter snö

I Washington DC stannar allt om det snöar. Medan skolbarnen är glada att vara lediga görs invånarna till åtlöje av Bostonborna – som i år har fått mer än tio gånger så mycket snö.

Det varnas för ”snöstorm”, men begreppet har ingenting med vindhastighet att göra.

Det innebär kort och gott att det ska snöa i huvudstaden.

http://www.dn.se/nyheter/varlden/hela-huvudstaden-slas-ut-av-nagra-centi...

Den 23 februari i Ryssland: riktiga mäns dag

Var och en som kommer till Ryssland den 23 februari får se en massa glada män som tar emot presenter och gratulationer från sina kvinnliga arbetskollegor samt hustrur, mödrar och döttrar. Till och med skolflickor brukar önska sina klasskamrater allt gott denna dag. Männens dag är en helgdag i Ryssland.

Finland får 5G

Finlands första 5g-testnät skall öppnas, VTT (som ungefär motsvarar svenska Vinnova) och universitetet i Uleåborg ska bygga ett 5G testnät där ny teknik kan testas och utvecklas. Testnätet är tänkt att stärka Finlands position som en ledare av den internationella 5G-utvecklingen.

http://www.skef.se/finland-far-5g/

Ny rapport presenterar erfarenheter från större it-incidenter i Sverige

MSBs rapport It- och informationssäkerhet i Sverige: Erfarenheter och reflektioner från några större it-incidenter under 2012–2014 beskrivs fem fall av it- och informations-säkerhetsincidenter, som inträffat i Sverige de senaste tre åren. Rapporten vänder sig särskilt till aktörer som vill stärka sitt kontinuitets- och riskhanteringsarbete.

https://www.informationssakerhet.se/sv/nyheter/Ny-rapport-presenterar-er...

Sveriges viktigaste telefonnummer

Det finns flera telefonnummer som är viktiga att känna till.

112 - Nödnummer vid fara för liv, egendom och miljö.
1177 - Sjukvårdsrådgivning på telefon.
114 14 - Polisens nummer vid icke-akuta händelser.
113 13 - Informationsnummer vid olyckor och kriser.

http://www.sosalarm.se/

Dynamisk dirigering ger skåningarna snabbare hjälp

Den 1 oktober 2014 införde Falck så kallad dynamisk dirigering i sydvästra Skåne. Dynamisk dirigering innebär att ambulanserna primärt utgår från en ambulansstation. Ambulanserna dirigeras därefter (av SOS Alarm) dit där de gör bäst nytta för patienterna. När exempelvis en ambulans i Trelleborg får ett uppdrag styr ambulansdirigenten en annan ambulans att köra mot Trelleborg för att upprätthålla beredskapen i området. På så sätt behöver inte ett område vara tomt på ambulans och det finns en ambulans nära till hands. Då används resurserna på bästa sätt.

Störningar i mobiltelefoni - MSB följer händelsen

MSB följer läget gällande dagens störningar i mobiltelefonin. Myndighetens uppgift är att vid behov stödja samordningen av berörda myndigheters åtgärder vid en kris.

Ansvaret vid störningar i telefoni ligger i första hand hos berörda operatörer. Ansvarig myndighet är Post- och telestyrelsen (PTS).

Elektronisk kommunikation (fast telefoni, mobil telefoni, IT-nät, system, master m.m.) är en nödvändighet i många samhällsviktiga verksamheter och ett av våra mest kritiska beroenden för samhällets funktionalitet.

Ubåtsjaktkapacitet för 20:e århundradet

Det känns som om vi har förflyttat oss 30 tillbaka i tiden. Situationen är likartad men skiljer sig i vissa avseenden. Då hade vi bara ubåtsjakthelikoptrar (sedan jagarna avvecklats) som kunde bedriva ubåtsjakt. I dag har vi korvetter, bevakningsbåtar, minröjningsfartyg m.fl. som tillsammans kan bedriva ubåtsjakt men vi saknar ubåtsjakthelikoptrar. Då redovisades som grund för ÖB:s inriktning ”CM funktionsplan ubåtsskydd (1984)” och senare ”Beredskap, bevakning, ubåtsjakt och utveckling inom ubåtsskyddet 1988 (BUS 88)”.

Sidor

Subscribe to Frivilliga Radioorganisationen RSS