Laddare för radiostyrd helikopter återkallas från konsument

Batteriladdaren, som kommer med en radiostyrd helikopter, är farlig. Laddaren ansluts med en "reseadapter" och det gör att man oerhört lätt kan komma åt spänningsförande delar på stickproppen. Det ger en mycket hög risk för elchock. Komponenter inuti laddaren saknar rätt isolering, vilket gör att överslag kan ske. Komponenter som sitter mellan den primära sidan (230 Volt) och den sekundära (utgången från laddaren), uppfyller inte kraven på isolation och kan ge elchock. Anslutningskabeln är av fel typ och saknar mantel. EG-försäkran finns inte till produkten.

Ny reflektion om al-Qaidainspirerat resande

Den senaste tidens utveckling i Syrien och Irak med omnejd ger anledning att uppdatera reflektionen från juni om al-Qaidainspirerat resande till regionen.

Antalet personer som rest för att ansluta sig till al-Qaidainspirerade grupper är fortfarande ett 80-tal och Säkerhetspolisen ser inga indikationer på att resandet håller på att upphöra. Snarare finns det risk att utvecklingen i Irak och Libanon gör att våldsbejakande islamistiskt resande till regionen tar förnyad fart

FRO Dalsland fixade sambandet vid årets Kanotmaraton

Dalsland Kanotmaraton (Paddlarnas Vasalopp) är en kanottävling på 55 km för alla, motionär som elit. Tävlingen körs med antingen enmanskajak, tvåmanskajak eller canadensare. Den sträcker sig genom norra Dalslands sjösystem som är känt för bra kanotvatten och går genom 4 sjöar (Laxsjön, Svärdlång, Västra Silen och Lelång). Årets tävling hade drygt 600 startande. Kanotmaraton startade 2004 och FRO Dalsland var naturligtvis med från början.

www.fro.se

Panamakanalen 100 år

Panamakanalen påbörjades 1880 av Frankrike (avbröts 1889) samt omkonstruerades och färdigbyggdes 1904-1914 av USA. Kanalen har parallella slusslinjer (sex slussar i varje) och tar ca nio timmar att genomsegla. Största fartygsdimensioner (Panamax) före pågående utbyggnad:
Längd 294,1 m;
bredd 32,3 m;
djupgående 12,0 m i varmt färskvatten (fartyg ligger grundare i kallt saltvatten);
höjd från vattenytan 57,91 m.
Nu fyller denna livaktiga vattenväg således 100 år.
_ _ _

Sidor

Subscribe to Frivilliga Radioorganisationen RSS