Toppen på isberget – en reflektion från personskyddet

Under valrörelsen reser partiernas kandidater land och rike runt och deltar i olika aktiviteter. Öppenhet och tillgänglighet är begrepp som är en del av fundamentet i vårt öppna demokratiska system. Under en valrörelse är det av särskild vikt att våra förtroendevalda ska kunna ha möten och samtal nära väljarna. Många av de skyddspersoner som Säkerhetspolisen ansvarar för i den centrala statsledningen är i högre utsträckning än vanligt fysiskt exponerade för allmänheten, till exempel i samband med torgmöten.

Ledningsbunden störning från LED-lampa

LED-lampan avger ledningsbundna störningar, alltså störningar som fortplantar sig i det elnät som den är ansluten i. De störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som sitter ansluten. Uppmätta störningar ligger på 7,6 dB över gränsen. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. En LED-lampa som avger ledningsbundna störningar.

http://www.elsakerhetsverket.se/sv/Produktsakerhet/Forsaljningsforbud/Le...

Handläggningstider för vapentillstånd varierar

Handläggningstiderna för vapentillstånd varierar stort i landet. I vissa polismyndigheter tar det i snitt 20 dagar att ta ett beslut medan längre handläggningstider främst är ett problem i storstadsregionerna. Det visar en ny tillsynsrapport som Rikspolisstyrelsen låtit göra efter flera klagomål på handläggningstiderna. I Uppsala, Södermanland och Gotland var väntetiden, enligt RPS hemsida, 20 dagar eller mindre i fjol. I Stockholms län tog handläggningen i snitt 70 dagar, i Västra Götaland 80 dagar och i Skåne 70 dagar.

TL Detect byter namn till Alert Alarm

TL Detect byter nu namn till Alert Alarm. TL Detect AB, som bildades genom en avknoppning från dåvarande Teliaägda Tele Larm AB, uppges ha utvecklat, tillverkat och levererat hemlarm i över 15 år. Hemlarmen har genom åren levererats i olika varumärken. – I dag är Alert Alarm ett etablerat varumärke och det koncept som levereras av bolaget. I syfte att förenkla för kunder och renodla verksamheten byter därför bolaget namn från TL Detect till Alert Alarm AB.

De nominerade i Security Awards är…

Security Awards delas ut under SKYDD 2014, onsdagen den 15 oktober klockan 11.00, på Stora scenen, Stockholmsmässan i Älvsjö. Skydd & Säkerhet vill med Security Awards lyfta fram de goda exempel och det stora engagemang som finns i säkerhetsbranschen. Målsättningen är sätta strålkastarljuset på de företag, lösningar och personer som på olika sätt bidrar till utveckling.
De 14 jurygrupperna har i år haft ett stort urval inkomna förslag att välja mellan och efter research och dialoger har de valt ut tre nominerade i respektive kategori.

Och de nominerade 2014 är:....

Regional nedsläckning av FM föreslås i Norge

Norges tre stora radiobolag har tagit fram ett gemensamt förslag för hur huvuddelen av FM-sändningarna ska kunna läggas ned 2017.

Förslaget från NRK, MTG-ägda P4-gruppen och SBS Radio presenteras i ett brev till Kulturdepartementet och innebär att FM-sändningarna stängs ned region för region från 11 januari till 13 december 2017.

Avlyssna mobiltelefoni (GSM)

Den tyska hackergruppen THC har en intressant Wiki-sida där de samlar all information relaterad till GSM. Det sker ständigt uppdateringar och majoriteten av projekten använder sig av en mjukvaruradio (SDR) från Ettus Research som heter USRP och tillsammans med GNU Radio.

Priset på denna utrustning understiger 10 000 kronor och då kan du få in GSM trafik i hemmet på följande sätt:
...

https://kryptera.se/avlyssna-mobiltelefoni-gsm/

No-Code in 1934?

As a result of sending out a column (nearly) every month to about 350 ham radio club newsletter editors, I get copies of many newsletters from around the country. The following appeared in the August 2014 issue of the Merrymeeting Amateur Radio Association (MARA) Squelch Tales. It originally appeared in the January 1934 issue of the magazine Short Wave Radio. PDFs of Short Wave Radio as well as many more magazines from the early days of radio can be found on the American Radio History website.

Sidor

Subscribe to Frivilliga Radioorganisationen RSS