Miljoner till Norrbotniabanan

EU har beviljat drygt 90 miljoner kronor till bygget av Norrbotniabanan. I mitten av februari fick Norrbotniabanan AB klartecken av regeringen att skicka en ansökan till EU om medfinansiering av banbygget. EU har givit ett positivt förhandsbesked om att bevilja finansiering med 10,5 miljoner euro, vilket motsvarar drygt 90 miljoner kronor (total kostnad uppskattad till 20 - 26 miljarder kronor).

Läs mer på
http://www.norrbottensaffarer.se/nyheter/fler-nyheter/miljoner-till-norr...
_ _ _

Flygbolag redo lämna ut personuppgifter

Ett gemensamt register med uppgifter om vilken plats flygpassagerare föredrar och vilken mat de vill äta kan snart bli verklighet. De nordiska flygbolagen samlar redan in mängder med information och är beredda att lämna ut den när nya EU-regler träder i kraft.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/flygbolag-redo-lamna-ut-personuppgifter/

Health Effects of Electromagnetic Fields

The EC Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks (SCENIHR) has published their opinion on potential health effects of exposure to electromagnetic fields (EMF)

The report notes: "Overall, the epidemiological studies on RF EMF exposure do not show an increased risk of brain tumours. Furthermore, they do not indicate an increased risk for other cancers of the head and neck region."

Misstänkt narkotikapåverkan ledde till 400 kg sprängäme

Efter att polisen i Falkenberg stoppat en bil där passageraren misstänktes för narkotikabrott kunde polisen på olika platser hitta en större mängd sprängämnen.

https://polisen.se/Aktuellt/Pressmeddelanden/Halland/Misstankt-narkotika...

Ny RDS-mottagare för kärnkraftvarning delas ut i Hallands, Kalmar och Uppsala län

Alla i Halland, Kalmar och Uppsala län som bor eller bedriver verksamhet i närheten av kärnkraftverk (den inre beredskapszonen) kommer att få en ny varningsmottagare av MSB. Mottagarna delas ut under sommaren fram till och med oktober.

https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Nyheter-och-press/Nyheter/Nyheter-fran-MSB/...

Sidor

Subscribe to Frivilliga Radioorganisationen RSS