DAB-bolagen får skjuta upp sändningsstarten

De bolag som har fått tillstånd att sända digital kommersiell radio får uppskov med sändningsstarten. Det beslutet tog Myndigheten för radio och TV idag, bara en dag innan sändningarna skulle vara igång enligt reglerna i tillstånden,

http://radionytt.se/nyheter/dab-bolagen-far-skjuta-upp-sandningsstarten/

RadCom Plus, Vol. 1, No. 2

To read RadCom Plus, click cover picture.

RadCom Plus EPUB edition EPUB edition

1 A position reporting system using WSJT weak signal data modes
Andy Talbot, G4JNT devises a method for sending highly accurate location information with excellent weak signal performance

http://rsgb.org/main/blog/news/rsgb-notices/2015/09/30/radcom-plus-vol-1...

ÖB: Fynd på land i ubåtsjakten

Under förra höstens ubåtsjakt gjordes flera iakttagelser på land av försvaret, polisen och Säpos spanare som stärker slutsatsen att Sverige kränktes av främmande makt, enligt ÖB Sverker Göranson:

– Det är ett antal händelser på marken. Det är både våra egna förband och polisen som bidragit och som vi gemensamt också analyserat, säger ÖB till Dagens Nyheter.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21504319.ab

Orkanen Joaquin tilltar i styrka

Orkanen Joaquin tilltar i styrka och är på väg mot USA via Bahamas.

Tidigt på torsdagen uppgraderades den till en kategori tre-orkan samtidigt som staten Virginia utlyste undantagstillstånd på grund av ett kraftigt regnoväder.

– Regnet kan leda till översvämningar, strömavbrott och utgör ett allvarligt hot mot liv och byggnader, säger Virginias guvernör Terry McAuliffe.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21505116.ab

Ny månad- oktober

Oktober är årets tionde månad i den gregorianska kalendern och har 31 dagar. Den innehåller årets 274:e till 304:e dag (275:e till 305:e vid skottår). På grund av vårt sommartidssystem är den också årets längsta månad – en timme längre än de övriga månaderna med 31 dagar – eftersom man i oktober återgår till normaltid. Namnet kommer från latinets october, den åttonde månaden – i den äldre romerska kalendern (fram till 153 f.Kr.) var denna månad nämligen årets åttonde.

EU säkrar Stockholms sjömätning

Med start under våren 2016 kommer stora delar av Stockholms skärgård att sjömätas. Ett samarbetsprojekt mellan Sjöfartsverket och Stockholms läns landsting beviljats EU-finansiering.

Läs hela nyheten på
http://www.sjofartsverket.se/sv/Press/EU-medel-sakrar-sjomatning-i-Stock...
_ _ _

I kväll torsdag och FRN (Free Radio Network)

Den första torsdagen varje månad och då kör vi FRN = free radio network och det gör vi på vår server
Den heter Frnfro.no-ip.org och en port 10024 Nät FRO riks kl.20.00 till 22.00.
Jag (joakim Guttman) finns med från ca 18.. för support på 0762900002 

Hur FRN hämtas och instellerad beskrivs på bilagan.

Sidor

Subscribe to Frivilliga Radioorganisationen RSS