Sveriges krigsfartyg höll inte måttet

Efter det andra världskrigets slut hade Sverige Östersjöns starkaste flotta. Men en del av fartygen var gamla och motsvarade inte kraven som man förstod skulle gälla när världen ställdes inför ett nytt krig – det kalla kriget och risken för kärnvapeninsatser.

Se http://www.nyteknik.se/teknikhistoria/article3873142.ece

Försvarsmaktens lönekontor i Boden avvecklas

Införandet av SAP lön innebär en effektivisering i linje med Försvarsmaktens krav på att minska lönekostnaderna. Lönekontoret i Boden kommer därför att avvecklas men utan att någon övertalighet uppstår.

Se http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2014/12/forsvarsmaktens-lonekon...

Nordkorea hotar med ”värre attacker”

Samtidigt fortsätter Kim-diktaturen något motsägelsefullt att insistera på att man inte hade någon direkt inblandning i attacken mot Sony, men CNN rapporterar att FBI har säkrat bevis för att så var fallet.

Se http://www.dn.se/nyheter/varlden/nordkorea-hotar-med-varre-attacker/

Sidor

Subscribe to Frivilliga Radioorganisationen RSS