Nordenpremiär för komradio-abonnemang via DMR

OrbiGo erbjuder Nordens första nät för komradio där abonnemangstrafiken bygger på DMR. Det nya nätets ryggrad är ett antal basstationer länkade till varandra som enligt OrbiGo skapar detta det största sammanhängande radionätet i Norden för yrkesradioanvändare med DMR-tekniken.

ERFA-möte från skogsbranden i Västmanland

Datum 7 maj 2015 Tid 09:00 - 17:00 Plats Försvarshögskolan

En heldagskonferens med erfarenheter från skogsbranden i Västmanland. Talarna kommer från olika aktörer, bl.a. räddningstjänsten, MSB, Hemvärnet, FRG och kommunen.

http://www.slfk.se/web/page.aspx?refid=8&eventid=77037&page=1

Räddningscentralen Stockholms län

Räddningscentralen Stockholms län drivs av Södertörns brandförsvarsförbund med Brandkåren Attunda som samverkanspartner. Vi är en larm- och ledningscentral för räddningstjänsten i 16 kommuner.

Tillsammans med våra kommuner jobbar vi med ett helhetstänk för att uppnå en så god service som möjligt till våra kommuninvånare och dess besökare. Genom aktiv omvärldsbevakning och tekniska system jobbar vi med kommunen både förebyggande och vid akuta händelser. Kommuninvånaren kan alltid nå räddningscentralen dygnet runt året om för att få hjälp genom ett samtal eller mail.

Signaler för utomhuslarm

Viktigt meddelandesignalen, VMA, följd av signalen "Faran över" provas första helgfria måndagen i mars, juni, september och december, klockan 15.00. RDS-systemet testas samma dagar men kl 19.00. Dock testas inte faran över då denna signalkaraktär inte finns i radiomottagaren. Inom Östhammars och Tierps kommun annonserar länsstyrelsen i annonsbladen inför varje larmprov. Informationen kan också komma i TV och text-TV.

Signalen Viktigt meddelande: 7 sekunder ton och 14 sekunder tystnad i minst 2 minuter.

Lär dig mer om systemet VISS

VattenInformationsSystem Sverige (VISS) innehåller information om Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Vi erbjuder webbutbildningar i mars.

Just nu pågår samråd inom vattenförvaltningen och VISS är ett viktigt verktyg i detta arbete. Bland annat kan du se de åtgärder som är föreslagna för vattnen och lämna synpunkter på dessa under samrådsperioden som pågår till och med den 30 april 2015.

Seminarium: Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar är resultatet av ett brett samarbete mellan aktörer inom ramen för Projekt Ledning och samverkan (2012-2014).

Nu anordnar MSB ett webbsänt seminarium om de gemensamma grunderna. Seminariet bygger på ett urval av budskapen i dokumentet Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörning.

Seminariet passar för tjänsteman i beredskap, försvarsdirektör, räddningschef, beredskapssamordnare, handläggare inom samhällssäkerhet- och beredskapsfrågor och motsvarande funktioner

The Security Service, often known as MI5, is the UK's national security intelligence agency.

Since 1909 we have been responsible for countering covertly organised threats to national security. We also provide security advice to a range of other organisations, helping them reduce their vulnerability to the threats.

Polisen ska flyga obemannat

Nu ska polisen upphandla obemannade flyg, så kallade UAS. Flygen ska bland annat användas till att söka efter försvunna personer och övervaka större bränder.

Skogsbrand i Västmanland 2014.UAS står för Unmanned Aerial System och är ett fjärrstyrt obemannat flyg som samlar in information om ett geografiskt område med hjälp av en digitalkamera.

Flyget är även utrustat med sensorer och teknik för bildöverföring. Tanken är att det ska fungera som ett komplement till polisflyget.

Sidor

Subscribe to Frivilliga Radioorganisationen RSS