Amateur Radio Newsline Report 1932 August 22 2014

Hams in Hawaii are ready as tropical storm Iselle heads their way
The Global Amateur Radio Emergency Conference looks at the future
Ham radio gets the message through when all else fails
New ham radio research microsat is hand launched from the ISS
A retirement community that has adopted ham radio

http://www.arnewsline.org/storage/audio/nsln1932.mp3

GAREC 2014 a huge success

The Global Amateur Radio Emergency Communication (GAREC) conference held in Huntsville Alabama USA shared many informative presentations, videos and discussions on recent experiences plus some media interest. Organiser Greg Sarratt W4OZK said the local television station interviewed IARU Region 1 Coordinator Greg Mossop G0DUB, ARRL Regulatory Information Manager Dan Henderson N1ND, and himself, for the evening news program.

http://www.wia.org.au/newsevents/news/2014/20140821-1/index.php

”Vi tummar inte på flygsäkerheten”

Efter Aftonbladets artikel om att Försvarsmaktens helikopter inte medgavs delta i släckningsarbetet när de passerade området utanför Sala, kommenterar nu chefen för Helikopterbataljonen, överste Ulf Landgren händelsen.

Se http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2014/08/vi-tummar-inte-pa-flygs...

Försvarsekonomiskt seminarium

Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, har nöjet att inbjuda till en eftermiddag med försvarsekonomiskt seminarium på temat försvarets personalförsörjning. På talarlistan står Peter Sandwall, generaldirektör för Försvarsmakten, Stefan Ryding-Berg, f.d. chefsjurist i Försvarsmakten och nu särskild utredare, Tommy Åkesson, ämnesråd vid Försvarsdepartementet och huvudsekreterare i Försvarsberedningen samt Susanne Oxenstierna, forskningsledare vid FOI.

Sidor

Subscribe to Frivilliga Radioorganisationen RSS