Attacken i Timbuktu

Svenska enheter var snabbt på plats beredda att understödja maliska säkerhetsstyrkor i samband med attacken mot FN-basen.

Den nigerianska basen var under avveckling och dåligt skyddad. Vid gaten som sprängdes var skyddsmuren bara midjehög och omgärdades av en instabil lervägg.

Se http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2016/02/attacken-i-timbuktu/

GD PTS begär avsked

Post- och telestyrelsens (PTS) generaldirektör Göran Marby lämnar sitt uppdrag på PTS för att bli chef för organisationen ICANN. Han har i dag lämnat in sin begäran om entledigande till regeringen, som ska ta ställning till hans begäran. Göran Marby tillträde som generaldirektör för PTS 2010-01-01.

Regeringens pressmeddelande, se
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/02/post--och-telestyrelse...
_ _ _

Nu vänder det

Efter lördagens inledande anfall upp mot Brännberg och Åkerholmen vände övningsspelet och på söndagförmiddagen var det dags för 42:a mekaniserade bataljonen ur Skaraborgs regemente att anfalla tillsammans med 212:e ingenjörskompaniet ur Göta ingenjörregemente.

Se http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2016/02/nu-vander-det/

Sidor

Subscribe to Frivilliga Radioorganisationen RSS