Inspelning av nätverkstrafik (trafikinspelning)

Vi har tidigare belyst vikten av att spela in rå nätverkstrafik för att möjliggöra och underlätta eventuella undersökningar av dataintrång eller försök till detta. Detta har speciellt varit på tapeten efter offentliggörandet av sårbarheten vid namn Heartbleed.

https://kryptera.se/inspelning-av-natverkstrafik-trafikinspelning/

Miljoner apparater kan bli värdelösa

Regeringen försöker inför valet 2014 smyga på svenska folket en omodern och ineffektiv digitalradio. Det sker genom en snårig proposition som är både oklar och svårtolkad, men som direkt berör alla svenska medborgare. Det skriver Maurice Mogard, musiktekniker, och Åke Rangborg, fd anställd vid SR & SVT.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/miljoner-apparater-kan-bli-vardelos...

Specialister soldatutbildas för Hemvärnet

Hundförare, sjukvårdare och fordonsförare. Det är några exempel på specialister som behövs inom Hemvärnet. En fjärdedel av personalen är specialister och de är viktiga för att Hemvärnet ska kunna operera självständigt.

http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2014/07/specialister-soldatutbi...

The Brilliant Machine That Could Finally Fix Airport Security

Australian fans pumped to see their team take on Spain during the first round of the World Cup were intrigued by the honeycomb-like machine that had replaced the standard manual search process at Arena de Baixada stadium in Curitiba, Brazil. They were less thrilled when the machine spotted the toy kangaroos they were trying to sneak into the match.

Google varnar mobilanvändare för Flash

Ända sedan Steve Jobs öppet vädrade sin kritik och valde att inte stödja tekniken i iOS har det gått nedför för Adobes Flash. Allt fler webbplatser väljer nu att satsa på html5 och Adobe självt har sedan länge lagt ned sitt utvecklingsverktyg för Flash på mobila enheter.

http://www.idg.se/2.1085/1.569147/google-varnar-mobilanvandare-for-flash

Hans robot har skrivit halva Wikipedia

Wikipedia lyfts ofta fram som en av vår tids stora underverk. Ett enormt uppslagsverk som vem som helst kan bidra till. Miljoner artiklar skrivna av människor som bidragit med sina expertkunskaper, helt utan ersättning och med det enda syftet att samla all världens kunskap på ett och samma ställe.

Finlands framtidsplan: vill ersätta bilen med en app

Om allt går enligt planerna i Helsingfors kan framtiden vara betydligt mindre trafiktät. Istället för att alla ska äga sin egna bil tänker man sig ett scenario där mobiltelefonen hjälper till att sätta upp den mest effektiva resan.

http://computersweden.idg.se/2.2683/1.569143/finlands-framtidsplan--vill...

Ny lag om penningtvätt ska underlätta brottsbekämpning

De tidigare bestämmelserna om penninghäleri ersattes den 1 juli av den nya brottsrubriceringen penningtvättsbrott. Syftet är att göra det lättare för polis och rättsväsende att förverka kriminellas pengar och andra tillgångar, till exempel bilar och smycken, som är köpta för pengar från brottslig verksamhet. Lagen uppges därmed förenkla Polisens arbete mot den grova organiserade brottsligheten. Bakgrunden är att regeringen vill effektivisera kampen mot grov organiserad brottslighet och förhindra att vinning av brott omsätts i den legala ekonomin.

Sidor

Subscribe to Frivilliga Radioorganisationen RSS